Przebieg oczepin

PRZEBIEG OCZEPIN

Oczepiny w kolejności chronologicznej:

  • Rzut welonem i krawatem
  • Taniec nowo wybranej pary młodej
  • Test zgodności
  • Znikające krzesełka

Oczepiny składają się z dwóch części:

  • Części głównej
  • Konkursów „oczepinowych”

– ustawiamy na środku sali jedno krzesełko,

– prosimy panią młodą o zajęcie honorowego miejsca,

– zapraszamy świadkową – prosimy o zdjęcie welonu oraz zawiązanie oczu pani młodej,

– w międzyczasie zapraszamy wszystkie panny, kobiety niezamężne, rozwódki, panie, które nie znalazły jeszcze drugiej połówki,

– panie tworzą kółeczko wokół pani młodej,

– gra muzyka – osoby w kółku wykonują taniec,

– w momencie, gdy muzyka przestaje grać, pani młoda rzuca welon – jedna z dziewczyn musi go złapać,

– analogicznie w przypadku kawalerów – zmieniamy tylko welon na muszkę/krawat, rolę świadkowej przejmuje świadek,

– kawalerowie łapią krawat/muszkę.


Taniec nowo-wybranej pary młodej

Przeprowadzamy taniec nowo-wybranej pary młodej, czyli kawalera i panny.

Muzycy wykonują tango, wybrana para tańczy.