Zabawa w przekładanie rąk

ZABAWA W PRZEKŁADANIE RĄK

Przygotowanie:
Zapraszamy na parkiet jak największą liczbę osób. Prosimy gości o dobranie się w pary oraz ustawienie jedna para za drugą. Uczestnicy tworzą okrąg wokół parkietu.
(pary ustawiane są podobnie, jak podczas poloneza studniówkowego)

– tworzymy zamknięte koło,

– pary trzymają się oburącz,

– prawa ręka partnera trzyma prawą rękę partnerki, analogicznie dla lewej reki – ręce są złączone na krzyż,

Po wytłumaczeniu zasad, przeprowadzamy próbę bez muzyki, aby goście wiedzieli, na czym polega zabawa.

Prowadzenie:
Podczas zabawy mogą pojawić się następujące komendy:

  • panie do prawej – panie ustawiają się z prawej strony,
  • panie do lewej – panie ustawiają się z lewej strony,
  • panie do przodu – partner puszcza partnerkę, partnerka biegnie do partnera, który jest przed nią, czyli wszystkie panie przebiegają o jedno miejsce do przodu,
  • panie do tyłu – analogicznie, tylko o jedno miejsce do tyłu,
  • panowie do przodu / do tyłu,
  • beczka w prawo – następuje obrót w prawo o 360 stopni,
  • beczka w lewo – analogicznie,
  • w tył zwrot – zmieniamy kierunek tańczenia, czyli nawracamy – obrót o 180 stopni,
  • cztery kroki w prawo – obracamy się w prawo o 90 stopni, następnie w czterech krokach przeskakujemy bokiem i wracamy do pozycji wyjściowej,
  • cztery kroki w lewo – analogicznie.